Piechcin
ZSZ
Historia nieco zapomniana…
Przemysław Roszek
Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość”
Rok 1960
Rok 1960
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
WAPIENNICZEGO
Pomorskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego
w Piechcinie
+
Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Wapienno”
w Wapiennie
=
Zakłady Przemysłu Wapienniczego
Piechcin-Wapienno w Bielawach
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA
Dwie klasy w specjalnościach:
maszynista urządzeń górnictwa odkrywkowego
i
maszynista urządzeń przemysłu materiałów
budowlanych i wiążących
75 uczniów
Historia nieco zapomniana…
POCZĄTKI WSPÓŁPRACY
Rok 1960
Rok 1960
MIESZKAŃCY INTERNATU
ZSZ w PIECHCINIE
Fotografia z portalu nk.pl
Historia nieco zapomniana…
PIERWSZY ROCZNIK
Rok 1961
Rok 1961
KLASA A
1961-1964
Fotografia z portalu nk.pl
Historia nieco zapomniana…
ROZWÓJ ZAKŁADÓW I SZKOŁY
Prototypowy zakład przeróbczy w Bielawach
Pełna mechanizacja Zakładów
Klasy o nowych specjalnościach:
elektromonter
ślusarz maszynowy
ślusarz-mechanik
mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych
Rok 1962
Rok 1962
Historia nieco zapomniana…
ERA DYREKTORA PSTRĄGA
Rozwój
Rozwój zakładów
Historia nieco zapomniana…
PRZEKSZTAŁCENIA
Zakłady Przemysłu Wapienniczego
Piechcin-Wapienno
w Bielawach
Kujawskie Zakłady
Przemysłu
Wapienniczego
Kombinat Cementowo-
Wapienniczy „Kujawy”
w Bielawach
1960
1963 1969
Rok 1970
Rok 1970
Historia nieco zapomniana…
SZKOŁA CIASNA, ALE ATMOSFERA…
DAWNY BUDYNEK SZKOLNY,
OBECNIE GARAŻE (stan 2008)
Fotografia z portalu nk.pl
Rok 1971
Rok 1971
Fotografia z kroniki szkolnej
Historia nieco zapomniana…
KLASA ŻEŃSKA
Pierwszy nabór dziewcząt
Jedna klasa żeńska
Specjalność:
elektromonter
Rok 1972
Rok 1972
KOMBINAT CEMENTOWO-WAPIENNICZY „KUJAWY”
Oddanie do użytku nowej cementowni
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Oddanie do użytku nowego budynku szkoły
Historia nieco zapomniana…
NOWE OBIEKTY
Budowa
Budowa nowej szkoły
Historia nieco zapomniana…
OPÓŹNIENIE
31 sierpnia
Decyzja: oddanie
szkoły – 4 września.
1 września
Rozpoczęcie nowego
roku w starej szkole.
4 września
Nowe meble i
pomoce, ale
otwarcie za tydzień.
11 września
Nowe obrabiarki.
Otwarcie 20 września.
19 września
Kolejne przesunięcie z
uwagi na „obiektywne
okoliczności”.
25 sierpnia 1972
Do zakończenia
prac budowlanych
jest jeszcze daleko.
23 września
Otwarcie
Otwarcie nowej szkoły
Historia nieco zapomniana…
PRZEPROWADZKA
Otwarcie
Otwarcie nowej szkoły
Historia nieco zapomniana…
PRZEPROWADZKA
Okazałe
Okazałe budynki
NOWA SZKOŁA
7 sal dydaktycznych
pracownia elektryczna
sala gimnastyczna
biblioteka
świetlica
NOWY INTERNAT
24 pokoje 4-osobowe
sala gier
sala nauki
świetlica z telewizorem
stołówka
Historia nieco zapomniana…
NOWOCZESNOŚĆ
Zadania
Zadania szkoły
UCZESTNICY SPOTKAŃ
dyrektor KCW „Kujawy”
kierownik działu kadr
kierownik działu zaopatrzenia
trzej zastępcy dyrektora
główny energetyk
główny księgowy
OMAWIANE CELE
główne zadania szkoły w zakresie podniesienia
poziomu praktycznej nauki zawodu
Historia nieco zapomniana…
NARADY Z KIEROWNICTWEM KOMBINATU
główny ekonomista
kierownik działu BHP
kierownik działu organizacji
kierownik działu transportu
główny mechanik
wszyscy pracownicy warsztatów szkolnych i nauczyciele przedmiotów zawodowych
większe powiązanie nauki zawodu z praktycznymi
potrzebami Kombinatu
Lata tłuste
Lata tłuste, lata chude
Historia nieco zapomniana…
UCZNIOWIE I ABSOLWENCI
Wycieczki
Wycieczki i konkursy
WYMIANA Z NIEMCAMI
Kombinat cementowy w Rüdersdorf
30 uczniów
3 opiekunów
1974
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
10 zespołów estradowych z całej Polski
Zespół „Gwarek” z ZSZ KCW Kujawy
Trzecie miejsce
1977
Historia nieco zapomniana…
NIE TYLKO NAUKA I PRACA
Współpraca
Współpraca
WCZORAJ
Kombinat
Szkoła zawodowa
Praktyczna nauka zawodu w warsztatach szkolnych
Instruktorzy z Kombinatu
DZIŚ
Cementownia Kujawy, Lafarge w Polsce
Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie
Praktyczna nauka zawodu na terenie Cementowni
Instruktorzy z Cementowni i firm współpracujących
Historia nieco zapomniana…
HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY
Dziękuję
Przemysław Roszek
Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość”