Aktualności

20 grudnia wraca nauka zdalna

Wybrana wiadomość

20 grudnia wraca nauka zdalna

20 grudnia wraca nauka zdalna

20 grudnia wraca nauka zdalna

Od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkołach będą odbywały się w formie zdalnej. Minister Edukacji i Nauki w dniu 13 grudnia br. podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W wielkim skrócie:

  • Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
  • Za zgodą dyrektora szkoły, uczniowie, którzy biorą udział w konkursach, olimpiadach i turniejach, mogą uczestniczyć w tych zawodach wiedzy po spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.
  • Dla uczniów, którzy przystępują do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
  • Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (kursy zawodowe) będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  • Zajęcia nauczania indywidualnego będą odbywać się w formie zdalnej.

Pani Dyrektor wydała zarządzenie regulujące zasady nauczania zdalnego w naszej szkole. Rodzice i uczniowie mogą się z nim zapoznać w dzienniku elektronicznym.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji. Akceptuję