Rekrutacja

Informacje o naborze na rok szkolny 2023/2024

Drodzy ósmoklasiści, przyszli absolwenci szkół podstawowych!

Nasza szkoła od kilku lat chlubi się mianem prekursora w kształceniu młodzieży w poszukiwanych zawodach we współpracy z uznanymi lokalnymi firmami.
W nadchodzącym roku szkolnym przygotowaliśmy dla Was aż 39 miejsc w klasach patronackich, które gwarantują Wam praktyczną naukę zawodu w firmach partnerskich, w tym absolutną

Nowość !!!

Zawody: cukiernik, piekarz i automatyk
w klasie patronackiej Grupy Piekuś


Drodzy trzecioklasiści, przyszli absolwenci szkół branżowych I stopnia!

W naszych murach od roku działa jedyna w tym regionie Branżowa Szkoła II Stopnia. Kształcimy przyszłych techników w trzech zawodach: technik handlowiec, technik mechanik i technik spawalnictwa.
Jeśli pierwsza kwalifikacja zawodowa to za mało, zapraszamy - zdobądź drugą i zdaj maturę!Obejrzyj nasz film promocyjny

film ma już dwa lata, ale nadal jest bardzo aktualny


Posłuchaj naszej rozmowy

niedawno gościliśmy na antenie Radia Żnin FM


Nauka w naszych szkołach jest częściowo odpłatna! Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Dla rodziców > Czesne.


13 kwietnia zapraszamy na DRZWI OTWARTE

Już dziś zarezerwuj sobie w kalendarzu czas w ten wiosenny czwartek od godziny 10:00 do 14:00.

Przyjdź i dowiedz się, jakie możliwości oferują:

 • klasy patronackie w Branżowej Szkole I Stopnia
 • klasa wielozawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia
 • klasa technik logistyk w Technikum Zawodowym
 • klasa techniczna w Branżowej Szkole II Stopnia

Przyjdź i porozmawiaj z przedstawicielami firm partnerskich o zawodach, w jakich chcą kształcić swoich przyszłych pracowników!

Przyjdź i zapytaj naszych uczniów, dlaczego ta szkoła jest tak wyjątkowa, że nie zamieniliby jej na żadną inną!?


W tym roku planujemy utworzyć sześć klas:

Klasa technik logistyk Klasa wielozawodowa Klasa branżowa II stopnia

Klasa patronacka: Grupa Piekuś Klasa patronacka: Fabryka Noteć Klasa patronacka: Lafarge

Zapoznaj się z tegorocznym harmonogramem:

Najważniejsze terminy

Technikum Zawodowe

W zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia i język angielski
Przedmioty punktowane przy rekrutacji do technikum:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera się język z wyższą średnią)
Kwalifikacje:
 • SPL.01 Obsługa magazynów.
 • SPL.04 Organizacja transportu.
Nauka trwa 5 lat
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły (od 15 maja 2023)

Branżowa Szkoła I Stopnia

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera się język z wyższą średnią)
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Nauka trwa 3 lata
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły (od 15 maja 2023)

Branżowa Szkoła I Stopnia

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera się język z wyższą średnią)
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Nauka trwa 3 lata
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły (od 15 maja 2023)

Branżowa Szkoła I StopniaPrzedmioty punktowane przy rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera się język z wyższą średnią)
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
Nauka trwa 3 lata
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły (od 15 maja 2023)

Branżowa Szkoła I Stopnia

Kształcenie w dowolnym zawodzie, pod warunkiem zawarcia umowy z zakładem pracy, w którym będą odbywać się praktyki zawodowe

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera się język z wyższą średnią)
Nauka trwa 3 lata
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły (od 15 maja 2023)

Branżowa Szkoła II Stopnia

Kształcenie w zawodach technik handlowiec, technik spawalnictwa i technik mechanik dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach sprzedawca, ślusarz i mechanik - monter maszyn i urządzeń.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do branżowej szkoły II stopnia:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera się język z wyższą średnią)
Nauka trwa 2 lata
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły (od 20 czerwca 2023)

Najważniejsze daty

15 maja - 16 czerwca
do godz. 15:00
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia
15 maja - 19 lipca Wydawanie kandydatom do szkół dla młodzieży skierowań na badania lekarskie
20 czerwca - 26 lipca
do godz. 15:00
Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia
20 czerwca - 2 sierpnia Wydawanie kandydatom do szkół dla dorosłych skierowań na badania lekarskie
27 czerwca - 11 lipca
do godz. 15:00
Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminów do wniosków o przyjęcie do szkół dla młodzieży
18 lipca
godz. 12:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół dla młodzieży
do 21 lipca
do godz. 15:00
Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminów oraz zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
24 lipca
godz. 12:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół dla młodzieży
2 sierpnia
godz. 12:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół dla dorosłych
do 6 sierpnia
do godz. 15:00
Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o zawodzie nauczanym w szkole branżowej I stopnia oraz zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
7 sierpnia
godz. 12:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół dla dorosłych

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji. Akceptuję