Rekrutacja

Informacje o naborze na rok szkolny 2020/2021


Liceum Ogólnokształcące

Technikum Zawodowe

Szkoła Branżowa I Stopnia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna

Nauka we wszystkich szkołach jest bezpłatna!

Najważniejsze daty

Przydatne linki

15 czerwca - 4 sierpnia do godz. 15:00 Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół dla młodzieży: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkół dla młodzieży
24 czerwca - 4 sierpnia Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkół dla dorosłych
do 4 sierpnia do godz. 15:00 Przyjmowanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminów do wniosków o przyjęcie do szkół dla młodzieży Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie na rok szkolny 2020/2021
12 sierpnia do godz. 12:00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół dla młodzieży  
13 - 18 sierpnia do godz. 15:00 Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminów do wniosków o przyjęcie do szkół dla młodzieży  
19 sierpnia do godz. 14:00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół dla młodzieży  
12 sierpnia do godz. 12:00 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół dla dorosłych  
do 18 sierpnia do godz. 15:00 Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły do wniosków o przyjęcie do szkół dla dorosłych  
19 sierpnia do godz. 14:00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkół dla dorosłych  

Liceum Ogólnokształcące

Klasa o specjalności: wizaż
W zakresie rozszerzonym: język polski, historia, matematyka i język angielski
Przedmioty punktowane przy rekrutacji do liceum ogólnokształcącego:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera się język z wyższą średnią)
Nauka trwa 4 lata
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły

Technikum Zawodowe

Klasa w zawodzie: technik logistyk
W zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia i język angielski
Przedmioty punktowane przy rekrutacji do technikum:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera się język z wyższą średnią)
Kwalifikacje:
 • SPL.01 Obsługa magazynów.
 • SPL.04 Organizacja transportu.
Nauka trwa 5 lat
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły

Szkoła Branżowa I Stopnia

Klasa wielozawodowa

Kształcenie w dowolnym zawodzie, pod warunkiem zawarcia umowy z zakładem pracy, w którym będą odbywać się praktyki zawodowe

Przedmioty punktowane przy rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia:
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski lub inny język (w przypadku gdy kandydat uczył się dwóch języków, wybiera się język z wyższą średnią)
Nauka trwa 3 lata
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Możliwość zdobycia wykształcenia średniego i zdania matury przez absolwentów:
 • 7-klasowych i 8-klasowych szkół podstawowych
 • gimnazjów
 • zasadniczych szkół zawodowych
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych zaczynają naukę od razu od semestru III
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły

Szkoła Policealna

Możliwość kształcenia się przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w zawodach:
 • technik administracji
 • technik informatyk
 • technik BHP
Wniosek elektroniczny o przyjęcie do szkoły

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji. Akceptuję