Rada Rodziców

Organ wspierający szkołę

Rada Rodziców w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie

Skuteczna rada rodziców to aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły. Wymaga ono umiejętności współpracy i budowania porozumienia pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrektorami i przedstawicielami organu prowadzącego.

Nasza szkoła jest otwarta na taką współpracę. Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do zaangażowania się w działalność Rady Rodziców. Każda klasa może delegować do rady swojego jednego przedstawiciela.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:
Przewodnicząca:
Joanna Błaszak
Zastępca przewodniczącej:
Małgorzata Rabuła
Skarbnik:
Anita Bereżewska
Sekretarz:
Joanna Bierońska
Najważniejsze kompetencje rady rodziców

Rada rodziców:

  • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,
  • wyraża zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji,
  • wnioskuje do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela,
  • uczestniczy w ocenie pracy dyrektora szkoły,
  • opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
  • bierze udział w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
  • gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł przeznaczane na działalność statutową szkoły,
  • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  • występuje do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

Dla pełnej przejrzystości finansów Rady Rodziców, udostępniamy Państwu specjalne subkonto dla dobrowolnych wpłat:

Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość"
ul. Radłowska 10
88-192 Piechcin
BNP Paribas Bank Polska S.A.
07 1600 1462 1021 4176 3000 0003
Strona Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie wykorzystuje cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny.
Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji. Akceptuję