Zdalne nauczanie

Zadania do wykonania podczas nauczania na odległość

Na skróty: klasa 1a | 1b | 1c | 1d | 2TL | 2BS | 3TL | 3BS | 4TL i 4TR | LO dla Dorosłych | Szkoła Policealna | adresy mailowe

Kodeks zasad ucznia zdalnego

Proszę o obowiązkowe pobranie i zapoznanie się z treścią pliku Kodeks zasad ucznia zdalnego ZSN Piechcin. Spisane w nim reguły mają uświadomić Wam, jak ważne jest odpowiednie realizowanie obowiązku szkolnego w warunkach nauczania zdalnego. Proszę o stosowanie się do tych zasad.

Drodzy Uczniowie!

Poniżej znajdziecie zestawy zadań, przygotowane dla Was przez Waszych nauczycieli. Każdy plik to zadania z jednego przedmiotu. Pobierzcie wszystkie pliki przygotowane dla Waszej klasy i wykonajcie opisane tam zadania w przewidzianym przez nauczycieli terminie.

Odpowiedzi (wraz z rozwiązaniami !!!) będziecie przesyłać na specjalne adresy mailowe, które znajdziecie na dole tej strony.

Temat każdej wiadomości z odpowiedziami musi zawierać nazwę pliku z zadaniami! Na przykład:

Klasa Id odsyłając rozwiązania z matematyki z pliku
"2020-03-16 matematyka klasa Id.docx"
prześle je w wiadomości z tematem
"Odpowiedzi 2020-03-16 matematyka klasa Id" - ta sama data, przedmiot i klasa :)
na adres
matematyka1 @ zsnpiechcin.pl

Każdy przedmiot przesyłacie osobno. Nie zapomnijcie podpisać Waszej wiadomości imieniem i nazwiskiem!!!

Zaglądajcie tu regularnie, bo nowe zadania będą się pojawiać niemal codziennie. Każdy plik z zadaniami będzie opatrzony datą, więc łatwo zorientujecie się, które zadania już pobraliście, a które są nowe.

Klasa Ia
L.p. Plik
1. 2020-03-16 biologia klasa Ia.docx
2. 2020-03-16 fizyka klasa Ia.docx
3. 2020-03-16 geografia klasa Ia.docx
4. 2020-03-16 j. polski klasa Ia.docx
5. 2020-03-17 WDŻR klasa Ia.docx
6. 2020-03-17 j. angielski klasa Ia.docx
7. 2020-03-17 j. angielski zawodowy klasa Ia.docx
8. 2020-03-17 religia klasa Ia.doc
9. 2020-03-19 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ia.docx
10. 2020-03-20 bhp klasa Ia.docx
11. 2020-03-20 chemia klasa Ia.docx
12. 2020-03-20 historia klasa Ia.docx
13. 2020-03-20 matematyka klasa Ia.docx
14. 2020-03-20 wf klasa Ia.doc
15. 2020-03-24 Godzina wychowawcza klasa Ia.docx
16. 2020-03-24 j.rosyjski klasa Ia.docx
17. 2020-03-24 j.rosyjski klasa Ia.pdf
18. 2020-03-24 logistyczna obsługa klienta klasa Ia.docx
19. 2020-03-24 podstawy logistyki klasa Ia.docx
20. 2020-03-25 EDB klasa Ia.odt
21. 2020-03-25 GW konkurs covid19 klasa Ia.odt
22. 2020-03-25 j.polski klasa Ia.docx
23. 2020-03-25 j.rosyjski klasa Ia.docx
24. 2020-03-25 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ia.docx
25. 2020-03-25 matematyka dodatkowe informacje klasa Ia.docx
26. 2020-03-25 matematyka klasa Ia.docx
27. 2020-03-26 Kompetencje klasa Ia.docx
28. 2020-03-26 Zapasy i magazynowanie klasa Ia.odt
29. 2020-03-26 Zapasy i magazynowanie klasa Ia.pdf
30. 2020-03-26 chemia klasa Ia.docx
31. 2020-03-27 WF klasa Ia.odt
32. 2020-03-27 bhp klasa Ia.docx
33. 2020-03-27 informatyka klasa Ia.docx
34. 2020-03-27 podstawy logistyki klasa Ia.docx
35. 2020-03-30 ATMOSFERA klasa Ia.pptx
36. 2020-03-30 Historia klasa Ia.docx
37. 2020-03-30 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ia.odt
38. 2020-03-30 geografia klasa Ia.docx
39. 2020-03-30 j. angielski zawodowy klasa Ia.docx
40. 2020-03-30 religia klasa Ia.doc
41. 2020-03-31 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA klasa Ia.doc
42. 2020-03-31 fizyka klasa Ia.docx
43. 2020-03-31 j. angielski klasa Ia.docx
44. 2020-03-31 j.polski klasa Ia.docx
45. 2020-04-01 Historia klasa Ia.docx
46. 2020-04-01 matematyka klasa Ia.docx
47. 2020-04-02 Kompetencje społeczne i zawodowe klasa Ia.docx
48. 2020-04-03 chemia klasa Ia.docx
49. 2020-04-03 informatyka klasa Ia.docx
50. 2020-04-03 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ia .pdf
51. 2020-04-03 podstawy logistyki klasa Ia.pdf
52. 2020-04-06 EDB klasa Ia.odt
53. 2020-04-06 Geografia klasa Ia.docx
54. 2020-04-06 Przedsiębiortwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ia.odt
55. 2020-04-06 WF klasa Ia.odt
56. 2020-04-06 j. angielski zawodowy klasa Ia.docx
57. 2020-04-06 religia klasa Ia.doc
58. 2020-04-07 doradztwo klasa Ia.docx
59. 2020-04-07 fizyka klasa Ia.docx
60. 2020-04-07 j.angielski klasa Ia.docx
61. 2020-04-07 j.polski klasa Ia.docx
62. 2020-04-08 Godzina wychowawcza klasa Ia.docx
63. 2020-04-08 Historia klasa Ia.docx
64. 2020-04-08 j.polski klasa Ia.docx
65. 2020-04-08 j.rosyjski klasa Ia.docx
66. 2020-04-08 matematyka klasa Ia.docx
67. 2020-04-15 Godzina wychowawcza klasa Ia.odt
68. 2020-04-15 Historia klasa Ia.docx
69. 2020-04-15 j.polski klasa Ia.docx
70. 2020-04-15 j.rosyjski klasa Ia.docx
71. 2020-04-15 matematyka klasa Ia.docx
72. 2020-04-16 Kompetencje społeczne i zawodowe klasa Ia.docx
73. 2020-04-16 Zapasy i magazynowanie klasa Ia.odt
74. 2020-04-17 WF klasa Ia.odt
75. 2020-04-17 chemia klasa Ia.docx
76. 2020-04-17 informatyka klasa Ia.docx
77. 2020-04-17 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ia.pdf
78. 2020-04-17 podstawy logistyki klasa Ia.docx
79. 2020-04-20 EDB klasa Ia.odt
80. 2020-04-20 Geografia klasa Ia.docx
81. 2020-04-20 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ia TL.docx
82. 2020-04-20 j. angielski zawodowy klasa Ia.docx
83. 2020-04-20 religia klasa Ia.doc
84. 2020-04-21 bhp klasa Ia.docx
85. 2020-04-21 fizyka klasa Ia.docx
86. 2020-04-21 j. angielski klasa Ia.docx
87. 2020-04-21 j.polski klasa Ia.docx
88. 2020-04-21 j.rosyjski klasa Ia.docx
89. 2020-04-22 Histroia klasa Ia.docx
90. 2020-04-22 j.polski klasa Ia.docx
91. 2020-04-22 matematyka klasa Ia.docx
92. 2020-04-23 Zapasy i magazynowanie klasa Ia.docx
93. 2020-04-24 Godzina wychowawcza klasa Ia.odt
94. 2020-04-24 chemia klasa Ia.docx
95. 2020-04-24 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ia.pdf
96. 2020-04-24 podstawy logistyki klasa Ia.pdf
97. 2020-04-27 Przedsiębiorstwo logistczne w gospodarce rynkowej klasa Ia.docx
98. 2020-04-27 WF klasa Ia.odt
99. 2020-04-27 religia klasa Ia.doc
100. 2020-04-28 doradztwo klasa Ia.docx
101. 2020-04-28 fizyka klasa Ia.docx
102. 2020-04-28 j. angielski klasa Ia.docx
103. 2020-04-28 j.polski klasa Ia.docx
104. 2020-04-29 Historia klasa Ia.docx
105. 2020-04-29 j.polski klasa Ia.docx
106. 2020-04-29 j.rosyjski klasa Ia.docx
107. 2020-04-29 matematyka klasa Ia.docx
108. 2020-04-30 Zapasy i magazynowanie klasa Ia.docx
109. 2020-05-04 EDB klasa Ia.pdf
110. 2020-05-04 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ia.docx
111. 2020-05-04 religia klasa Ia.doc
112. 2020-05-05 doradztwo zawodowe klasa Ia.docx
113. 2020-05-05 fizyka klasa Ia.docx
114. 2020-05-05 j.angielski zawodowy klasa Ia.docx
115. 2020-05-05 j.polski klasa Ia.docx
116. 2020-05-06 Historia klasa Ia.docx
117. 2020-05-06 WF Test klasa Ia.odt
118. 2020-05-06 j.polski klasa Ia.docx
119. 2020-05-06 j.rosyjski klasa Ia.docx
120. 2020-05-06 matematyka klasa Ia.docx
121. 2020-05-07 Zapasy i magazynowanie klasa Ia.docx
122. 2020-05-08 chemia klasa Ia.docx
123. 2020-05-08 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ia .pdf
124. 2020-05-08 podstawy logistyki klasa Ia.pdf
125. 2020-05-11 EDB klasa Ia.docx
126. 2020-05-11 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ia TL.docx
127. 2020-05-11 biologia klasa Ia.docx
128. 2020-05-11 religia klasa Ia.docx
129. 2020-05-12 fizyka klasa Ia.docx
130. 2020-05-12 j. polski klasa Ia.docx
131. 2020-05-13 j. angielski zawodowy klasa Ia.docx
132. 2020-05-13 j. polski klasa Ia.docx
133. 2020-05-13 j. rosyjski klasa Ia.docx
134. 2020-05-13 matematyka klasa Ia.pdf
135. 2020-05-14 Zapasy i magazynowanie klasa Ia.docx
136. 2020-05-15 Podstawy logistyki klasa Ia.docx
137. 2020-05-15 chemia klasa Ia.docx
138. 2020-05-15 informatyka klasa Ia.docx
139. 2020-05-15 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ia.docx
140. 2020-05-19 fizyka klasa Ia.docx
141. RUCH PO OKRĘGU I GRAWITACJA klasa Ia.docx
142. inwentaryzacja - logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ia.pdf
Klasa Ib
L.p. Plik
1. 2020-03-16 biologia klasa Ib.docx
2. 2020-03-16 fizyka klasa Ib.docx
3. 2020-03-16 geografia klasa Ib.docx
4. 2020-03-16 j. angielski klasa Ib.docx
5. 2020-03-17 PODRĘCZNIK J. POLSKI klasa Ib.pdf
6. 2020-03-17 WDŻR klasa Ib.docx
7. 2020-03-17 WOK klasa Ib.docx
8. 2020-03-17 j. angielski zawodowy klasa Ib.docx
9. 2020-03-17 j. polski klasa Ib.docx
10. 2020-03-17 religia klasa Ib.doc
11. 2020-03-19 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ib.docx
12. 2020-03-19 podstawy logistyki klasa Ib.docx
13. 2020-03-20 bhp klasa Ib.docx
14. 2020-03-20 chemia klasa Ib.docx
15. 2020-03-20 historia klasa Ib.docx
16. 2020-03-20 matematyka klasa Ib.docx
17. 2020-03-20 wf klasa Ib.doc
18. 2020-03-24 Godzina wychowawcza klasa Ib.docx
19. 2020-03-24 j.rosyjski klasa Ib.docx
20. 2020-03-24 j.rosyjski klasa Ib.pdf
21. 2020-03-24 logistyczna obsługa klienta klasa Ib.docx
22. 2020-03-24 podstawy logistyki klasa Ib.docx
23. 2020-03-25 EDB klasa Ib.odt
24. 2020-03-25 GW konkurs covid19 klasa Ib.odt
25. 2020-03-25 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.odt
26. 2020-03-25 j. polski klasa Ib.docx
27. 2020-03-25 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ib.docx
28. 2020-03-25 matematyka dodatkowe informacje klasa Ib.docx
29. 2020-03-25 matematyka klasa Ib.docx
30. 2020-03-26 WOK klasa Ib.docx
31. 2020-03-26 chemia klasa Ib.docx
32. 2020-03-26 fizyka klasa Ib.docx
33. 2020-03-26 j.polski klasa Ib.docx
34. 2020-03-27 WF klasa Ib.odt
35. 2020-03-27 bhp klasa Ib.docx
36. 2020-03-27 informatyka klasa Ib.docx
37. 2020-03-27 podstawy logistyki klasa Ib.docx
38. 2020-03-27 podstawy przedsiębiorczości klasa Ib.pdf
39. 2020-03-30 Historia klasa Ib.docx
40. 2020-03-30 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.odt
41. 2020-03-30 j. angielski zawodowy klasa Ib.docx
42. 2020-03-30 religia klasa Ib.doc
43. 2020-03-31 Zapasy i magazynowanie klasa Ib.odt
44. 2020-03-31 j. angielski klasa Ib.docx
45. 2020-04-01 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.odt
46. 2020-04-01 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA klasa Ib.doc
47. 2020-04-01 doradztwo klasa Ib.docx
48. 2020-04-01 j. angielski klasa Ib.docx
49. 2020-04-01 matematyka klasa Ib.pdf
50. 2020-04-02 chemia klasa Ib.docx
51. 2020-04-02 fizyka klasa Ib.docx
52. 2020-04-02 geografia klasa Ib.docx
53. 2020-04-02 j.polski klasa Ib.docx
54. 2020-04-03 informatyka klasa Ib.docx
55. 2020-04-03 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ib.pdf
56. 2020-04-03 podstawy logistyki klasa Ib.pdf
57. 2020-04-03 podstawy przedsiębiorczości klasa Ib.pdf
58. 2020-04-06 Przedsiębiortwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.odt
59. 2020-04-06 WF klasa Ib.odt
60. 2020-04-06 j. angielski zawodowy klasa Ib.docx
61. 2020-04-06 religia klasa Ib.doc
62. 2020-04-07 Zapasy i magazynowanie klasa Ib.odt
63. 2020-04-07 j.angielski klasa Ib.docx
64. 2020-04-08 Godzina wychowawcza klasa Ib.docx
65. 2020-04-08 Historia klasa Ib.docx
66. 2020-04-08 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.odt
67. 2020-04-08 doradztwo klasa Ib.docx
68. 2020-04-08 j.rosyjski klasa Ib.docx
69. 2020-04-08 matematyka klasa Ib.pdf
70. 2020-04-09 EDB klasa Ib.odt
71. 2020-04-15 Godzina wychowawcza klasa Ib.odt
72. 2020-04-15 Historia klasa Ib.docx
73. 2020-04-15 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.odt
74. 2020-04-15 j.angielski klasa Ib.docx
75. 2020-04-15 j.rosyjski klasa Ib.docx
76. 2020-04-15 matematyka klasa Ib.pdf
77. 2020-04-16 Wiedza o kulturze klasa Ib.doc
78. 2020-04-16 chemia klasa Ib.docx
79. 2020-04-16 fizyka klasa Ib.docx
80. 2020-04-16 geografia klasa Ib.docx
81. 2020-04-16 j.polski klasa Ib.docx
82. 2020-04-17 WF klasa Ib.odt
83. 2020-04-17 informatyka klasa Ib.docx
84. 2020-04-17 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ib.pdf
85. 2020-04-17 podstawy logistyki klasa Ib.docx
86. 2020-04-17 podstawy przedsiębiorczości klasa Ib.pdf
87. 2020-04-20 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib TL.docx
88. 2020-04-20 j. angielski zawodowy klasa Ib.docx
89. 2020-04-20 religia klasa Ib.doc
90. 2020-04-21 Zapasy i magazynowanie klasa Ib TL.docx
91. 2020-04-21 bhp klasa Ib.docx
92. 2020-04-21 j. angielski klasa Ib.docx
93. 2020-04-21 j.rosyjski klasa Ib.docx
94. 2020-04-22 Historia klasa Ib.docx
95. 2020-04-22 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib TL.docx
96. 2020-04-22 matematyka klasa Ib.docx.pdf
97. 2020-04-23 EDB klasa Ib.odt
98. 2020-04-23 Geografia klasa Ib.docx
99. 2020-04-23 chemia klasa Ib.docx
100. 2020-04-23 fizyka klasa Ib.docx
101. 2020-04-23 j.polski lekcja 1 klasa Ib.docx
102. 2020-04-23 j.polski lekcja 2 klasa Ib.docx
103. 2020-04-24 Godzina wychowawcza klasa Ib.odt
104. 2020-04-24 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ib.pdf
105. 2020-04-24 podstawy logistyki klasa Ib.pdf
106. 2020-04-27 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.docx
107. 2020-04-27 WF klasa Ib.odt
108. 2020-04-27 religia klasa Ib.doc
109. 2020-04-28 Zapasy i magazynowanie klasa Ib.docx
110. 2020-04-28 j. angielski klasa Ib.docx
111. 2020-04-29 Historia klasa Ib.docx
112. 2020-04-29 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.docx
113. 2020-04-29 doradztwo klasa Ib.docx
114. 2020-04-29 j.rosyjski klasa Ib.docx
115. 2020-04-29 matematyka klasa Ib.docx
116. 2020-04-30 EDB klasa Ib.docx
117. 2020-04-30 EDB klasa Ib.odt
118. 2020-04-30 chemia klasa Ib.docx
119. 2020-04-30 fizyka klasa Ib.docx
120. 2020-04-30 j.polski lekcja 1 klasa Ib.docx
121. 2020-04-30 j.polski lekcja 2 klasa Ib.docx
122. 2020-05-04 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.docx
123. 2020-05-04 religia klasa Ib.doc
124. 2020-05-05 Zapasy i magazynowanie klasa Ib.docx
125. 2020-05-05 j.angielski zawodowy klasa Ib.docx
126. 2020-05-06 Historia klasa Ib.docx
127. 2020-05-06 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.docx
128. 2020-05-06 WF Test klasa Ib.odt
129. 2020-05-06 doradztwo zawodowe klasa Ib.docx
130. 2020-05-06 j.rosyjski klasa Ib.docx
131. 2020-05-07 EDB klasa Ib.docx
132. 2020-05-07 chemia klasa Ib.docx
133. 2020-05-07 j.polski klasa Ib.docx
134. 2020-05-08 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ib.pdf
135. 2020-05-08 matematyka klasa Ib.docx
136. 2020-05-08 podstawy logistyki klasa Ib.pdf
137. 2020-05-11 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib TL.docx
138. 2020-05-11 religia klasa Ib.docx
139. 2020-05-12 Zapasy i magazynowanie klasa Ib.docx
140. 2020-05-12 biologia klasa Ib.docx
141. 2020-05-13 Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej klasa Ib.docx
142. 2020-05-13 j. angielski zawodowy klasa Ib.docx
143. 2020-05-13 j. rosyjski klasa Ib.docx
144. 2020-05-13 matematyka klasa Ib.pdf
145. 2020-05-14 EDB klasa Ib.docx
146. 2020-05-14 fizyka klasa Ib.docx
147. 2020-05-14 j. polski lekcja 1 klasa Ib.docx
148. 2020-05-14 j. polski lekcja 2 klasa Ib.docx
149. 2020-05-15 Podstawy logistyki klasa Ib.docx
150. 2020-05-15 informatyka klasa Ib.docx
151. 2020-05-15 logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ib.docx
152. ANGIELSKI PODRĘCZNIK GP_2_SB_U4_U7 klasa Ib.pdf
153. Gateway_plus_2_Unit_3_Tests_A klasa Ib.doc
154. inwentaryzacja - logistyka zaopatrzenia i produkcji klasa Ib.pdf
Klasa Ic
L.p. Plik
1. 2020-03-16 biologia klasa Ic.docx
2. 2020-03-16 geografia klasa Ic.docx
3. 2020-03-16 j. polski klasa Ic.docx
4. 2020-03-17 WDŻR klasa Ic.docx
5. 2020-03-17 j. angielski klasa Ic.docx
6. 2020-03-17 religia klasa Ic.doc
7. 2020-03-20 historia klasa Ic.docx
8. 2020-03-20 matematyka klasa Ic.docx
9. 2020-03-20 wf klasa Ic.doc
10. 2020-03-24 Godzina wychowawcza klasa Ic.docx
11. 2020-03-25 EDB klasa Ic.odt
12. 2020-03-25 GW konkurs covid19 klasa Ic.odt
13. 2020-03-25 matematyka dodatkowe informacje klasa Ic.docx
14. 2020-03-26 informatyka klasa Ic.docx
15. 2020-03-26 język angielski klasa Ic.docx
16. 2020-03-26 matematyka klasa Ic.docx
17. 2020-03-27 WF klasa Ic.odt
18. 2020-03-30 j.angielski klasa Ic.docx
19. 2020-03-30 religia klasa Ic.doc
20. 2020-03-30 zawodowe - kl. patronackie klasa Ic.docx
21. 2020-03-31 Historia klasa Ic.docx
22. 2020-04-02 informatyka klasa Ic.docx
23. 2020-04-02 j. angielski klasa Ic.docx
24. 2020-04-02 j.polski klasa Ic.docx
25. 2020-04-02 matematyka klasa Ic.docx
26. 2020-04-06 EDB klasa Ic.odt
27. 2020-04-06 Geografia klasa Ic.docx
28. 2020-04-06 Historia klasa Ic.docx
29. 2020-04-06 WF klasa Ic.odt
30. 2020-04-06 j. angielski klasa Ic.docx
31. 2020-04-06 religia klasa Ic.doc
32. 2020-04-07 zawodowe - kl. patronackie klasa Ic.doc
33. 2020-04-08 Godzina wychowawcza klasa Ic.docx
34. 2020-04-09 GW klasa Ic.odt
35. 2020-04-15 Godzina wychowawcza klasa Ic.odt
36. 2020-04-16 informatyka klasa Ic.docx
37. 2020-04-16 j.angielski klasa Ic.docx
38. 2020-04-16 j.polski klasa Ic.docx
39. 2020-04-16 matematyka klasa Ic.docx
40. 2020-04-17 WF klasa Ic.odt
41. 2020-04-20 EDB klasa Ic.odt
42. 2020-04-20 Geografia klasa Ic.docx
43. 2020-04-20 Historia klasa Ic.docx
44. 2020-04-20 religia klasa Ic.doc
45. 2020-04-23 j. angielski klasa Ic.docx
46. 2020-04-23 j.polski klasa Ic.docx
47. 2020-04-23 matematyka klasa Ic.docx
48. 2020-04-24 Godzina wychowawcza klasa Ic.odt
49. 2020-04-27 Historia klasa Ic.docx
50. 2020-04-27 WF klasa Ic.odt
51. 2020-04-27 religia klasa Ic.doc
52. 2020-04-27 zawodowe - kl. patronackie klasa Ic.docx
53. 2020-04-30 j. angielski klasa Ic.docx
54. 2020-04-30 j.polski klasa Ic.docx
55. 2020-04-30 matematyka klasa Ic.docx
56. 2020-05-04 EDB klasa Ic.pdf
57. 2020-05-04 Historia klasa Ic.docx
58. 2020-05-04 j. angielski klasa Ic.docx
59. 2020-05-04 religia klasa Ic.doc
60. 2020-05-06 WF Test klasa Ic.odt
61. 2020-05-07 j. angielski klasa Ic.docx
62. 2020-05-07 j.polski klasa Ic.docx
63. 2020-05-07 matematyka klasa Ic.docx
64. 2020-05-11 EDB klasa Ic.docx
65. 2020-05-11 Historia klasa Ic.docx
66. 2020-05-11 biologia klasa Ic.docx
67. 2020-05-11 j. angielski klasa Ic.docx
68. 2020-05-11 religia klasa Ic.docx
69. 2020-05-11 zawodowe - kl. patronackie klasa Ic.docx
70. 2020-05-14 informatyka klasa Ic.docx
71. 2020-05-14 j. angielski klasa Ic.docx
72. 2020-05-14 j. polski klasa Ic.docx
73. 2020-05-14 matematyka klasa Ic.docx
Klasa Id
L.p. Plik
1. 2020-03-16 biologia klasa Id.docx
2. 2020-03-16 fizyka klasa Id.docx
3. 2020-03-16 geografia klasa Id.docx
4. 2020-03-16 j. polski klasa Id.docx
5. 2020-03-16 matematyka klasa Id.docx
6. 2020-03-17 WDŻR klasa Id.docx
7. 2020-03-17 j. angielski klasa Id.docx
8. 2020-03-17 religia klasa Id.doc
9. 2020-03-20 chemia klasa Id.docx
10. 2020-03-20 historia klasa Id.docx
11. 2020-03-20 wf klasa Id.doc
12. 2020-03-24 Godzina wychowawcza klasa Id.docx
13. 2020-03-25 EDB klasa Id.odt
14. 2020-03-25 GW konkurs covid19 klasa Id.odt
15. 2020-03-26 ATMOSFERA klasa Id.pptx
16. 2020-03-26 WDŻR klasa Id.docx
17. 2020-03-26 chemia klasa Id.docx
18. 2020-03-26 fizyka klasa Id.docx
19. 2020-03-26 geografia klasa Id.docx
20. 2020-03-26 informatyka klasa Id.docx
21. 2020-03-26 język angielski klasa Id.docx
22. 2020-03-27 WF klasa Id.odt
23. 2020-03-30 Historia klasa Id.docx
24. 2020-03-30 matematyka klasa Id.docx
25. 2020-03-30 religia klasa Id.doc
26. 2020-03-30 zawodowe - kl. patronackie klasa Id.docx
27. 2020-04-02 chemia klasa Id.docx
28. 2020-04-02 fizyka klasa Id.docx
29. 2020-04-02 geografia klasa Id.docx
30. 2020-04-02 informatyka klasa Id.docx
31. 2020-04-02 j. angielski klasa Id.docx
32. 2020-04-02 j.polski klasa Id.docx
33. 2020-04-06 Historia klasa Id.docx
34. 2020-04-06 WF klasa Id.odt
35. 2020-04-06 matematyka klasa Id.docx
36. 2020-04-06 religia klasa Id.doc
37. 2020-04-07 zawodowe - kl. patronackie klasa Id.doc
38. 2020-04-08 Godzina wychowawcza klasa Id.docx
39. 2020-04-09 EDB klasa Id.odt
40. 2020-04-15 Godzina wychowawcza klasa Id.odt
41. 2020-04-16 chemia klasa Id.docx
42. 2020-04-16 fizyka klasa Id.docx
43. 2020-04-16 geografia klasa Id.docx
44. 2020-04-16 informatyka klasa Id.docx
45. 2020-04-16 j.angielski klasa Id.docx
46. 2020-04-16 j.polski klasa Id.docx
47. 2020-04-17 WF klasa Id.odt
48. 2020-04-20 Historia klasa Id.docx
49. 2020-04-20 matematyka klasa Id.docx
50. 2020-04-20 religia klasa Id.doc
51. 2020-04-23 EDB klasa Id.odt
52. 2020-04-23 Geografia klasa Id.docx
53. 2020-04-23 chemia klasa Id.docx
54. 2020-04-23 fizyka klasa Id.docx
55. 2020-04-23 j. angielski klasa Id.docx
56. 2020-04-23 j.polski klasa Id.docx
57. 2020-04-24 Godzina wychowawcza klasa Id.odt
58. 2020-04-27 Historia klasa Id.docx
59. 2020-04-27 WF klasa Id.odt
60. 2020-04-27 matematyka klasa Id.docx
61. 2020-04-27 religia klasa Id.doc
62. 2020-04-27 zawodowe - kl. patronackie klasa Id.docx
63. 2020-04-30 EDB klasa Id.docx
64. 2020-04-30 EDB klasa Id.odt
65. 2020-04-30 chemia klasa Id.docx
66. 2020-04-30 fizyka klasa Id.docx
67. 2020-04-30 j. angielski klasa Id.docx
68. 2020-04-30 j.polski klasa Id.docx
69. 2020-05-04 Historia klasa Id.docx
70. 2020-05-04 matematyka klasa Id.docx
71. 2020-05-04 religia klasa Id.doc
72. 2020-05-06 WF Test klasa Id.odt
73. 2020-05-07 EDB klasa Id.docx
74. 2020-05-07 chemia klasa Id.docx
75. 2020-05-07 j. angielski klasa Id.docx
76. 2020-05-07 j.polski klasa Id.docx
77. 2020-05-11 Historia klasa Id.docx
78. 2020-05-11 matematyka klasa Id.docx
79. 2020-05-11 religia klasa Id.docx
80. 2020-05-11 zawodowe - kl. patronackie klasa Id.docx
81. 2020-05-12 biologia klasa Id.docx
82. 2020-05-14 EDB klasa Id.docx
83. 2020-05-14 fizyka klasa Id.docx
84. 2020-05-14 informatyka klasa Id.docx
85. 2020-05-14 j. polski klasa Id.docx
86. 2020-05-18 matematyka klasa Id.docx
87. PROCENTY klasa Id.pdf
Klasa II TL
L.p. Plik
1. 2020-03-16 egzamin zawodowy klasa II TL.docx
2. 2020-03-16 geografia klasa II TL.docx
3. 2020-03-16 j. polski klasa II TL.docx
4. 2020-03-16 matematyka klasa II TL.docx
5. 2020-03-17 j. angielski klasa II TL.docx
6. 2020-03-17 religia klasa II TL.doc
7. 2020-03-20 bhp klasa II TL.docx
8. 2020-03-20 historia klasa II TL.docx
9. 2020-03-20 wf klasa II TL.doc
10. 2020-03-24 Godzina wychowawcza klasa II TL.docx
11. 2020-03-24 j.rosyjski klasa II TL.docx
12. 2020-03-25 GW konkurs covid19 klasa II TL.odt
13. 2020-03-25 j.angielski klasa II TL.docx
14. 2020-03-25 j.angielski zawodowy klasa II TL.docx
15. 2020-03-25 j.polski klasa II TL.docx
16. 2020-03-25 matematyka klasa II TL.docx
17. 2020-03-26 ATMOSFERA klasa II TL.pptx
18. 2020-03-26 geografia klasa II TL.docx
19. 2020-03-26 j.angielski klasa II TL.docx
20. 2020-03-26 logistyka test CCF20200318 klasa II TL.pdf
21. 2020-03-27 Gospodarka magazynowa klasa II TL.odt
22. 2020-03-27 Procesy magazynowe klasa II TL.odt
23. 2020-03-27 WF klasa II TL.odt
24. 2020-03-27 bhp klasa II TL.docx
25. 2020-03-27 podstawy przedsiębiorczości klasa II TL.pdf
26. 2020-03-30 Historia klasa II TL.docx
27. 2020-03-30 Procesy magazynowe klasa II TL.odt
28. 2020-03-30 religia klasa II TL.doc
29. 2020-03-31 Gospodarka magazynowa klasa II TL.odt
30. 2020-03-31 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.pdf
31. 2020-03-31 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf
32. 2020-03-31 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA klasa II TL.doc
33. 2020-03-31 j.angielski klasa II TL.docx
34. 2020-03-31 matematyka klasa II TL.docx
35. 2020-04-01 Gospodarka magazynowa klasa II TL.odt
36. 2020-04-01 j.polski klasa II TL.docx
37. 2020-04-01 matematyka klasa II TL.docx
38. 2020-04-02 geografia klasa II TL.docx
39. 2020-04-03 Gospodarka magazynowa klasa II TL.odt
40. 2020-04-03 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.odt
41. 2020-04-03 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.odt
42. 2020-04-03 Procesy magazynowe klasa II TL.odt
43. 2020-04-03 podstawy przedsiębiorczości klasa II TL.docx
44. 2020-04-06 Procesy magazynowe klasa II TL.odt
45. 2020-04-06 WF klasa II TL.odt
46. 2020-04-06 religia klasa II TL.doc
47. 2020-04-07 Gospodarka magazynowa klasa II TL.odt
48. 2020-04-07 Kompetencje klasa II TL.docx
49. 2020-04-07 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.pdf
50. 2020-04-07 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf
51. 2020-04-07 doradztwo klasa II TL.docx
52. 2020-04-07 j.polski klasa II TL .docx
53. 2020-04-07 j.rosyjski klasa II TL.docx
54. 2020-04-07 matematyka klasa II TL.docx
55. 2020-04-08 Godzina wychowawcza klasa II TL.docx
56. 2020-04-08 Gospodarka magazynowa klasa II TL.odt
57. 2020-04-08 Historia klasa II TL.docx
58. 2020-04-08 j.polski klasa II TL.docx
59. 2020-04-15 Godzina wychowawcza klasa II TL.odt
60. 2020-04-15 Gospodarka magazynowa klasa II TL.odt
61. 2020-04-15 Historia klasa II TL.docx
62. 2020-04-15 j.angielski klasa II TL.docx
63. 2020-04-15 j.polski klasa II TL.docx
64. 2020-04-15 matematyka klasa II TL.docx
65. 2020-04-16 Magazyny dystrybucyjne klasa II TL.odt
66. 2020-04-16 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL. pdf.pdf
67. 2020-04-16 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf
68. 2020-04-16 geografia klasa II TL.docx
69. 2020-04-16 j.angielski klasa II TL.docx
70. 2020-04-17 Gospodarka magazynowa klasa II TL.odt
71. 2020-04-17 Procesy magazynowe klasa II TL.odt
72. 2020-04-17 WF klasa II TL.odt
73. 2020-04-17 podstawy przedsiębiorczości klasa II TL.pdf
74. 2020-04-20 Procesy magazynowe klasa II TL.docx
75. 2020-04-20 j.rosyjski klasa II TL.docx
76. 2020-04-20 religia klasa II TL.doc
77. 2020-04-21 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
78. 2020-04-21 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.pdf
79. 2020-04-21 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf
80. 2020-04-21 bhp klasa II TL.docx
81. 2020-04-21 j.polski klasa II TL.docx
82. 2020-04-21 kompetecje społeczne i zawodowe klasa II TL.docx
83. 2020-04-21 matematyka klasa II TL.docx
84. 2020-04-22 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
85. 2020-04-22 Historia klasa II TL.docx
86. 2020-04-22 j.polski klasa II TL.docx
87. 2020-04-23 Geografia klasa II TL.docx
88. 2020-04-23 Magazyny dystrybucyjne klasa II TL.docx
89. 2020-04-23 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.pdf
90. 2020-04-23 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf
91. 2020-04-23 PREZENTACJA Geografia klasa II TL.ppt
92. 2020-04-23 j.angielski klasa II TL.docx
93. 2020-04-24 Godzina wychowawcza klasa II TL.odt
94. 2020-04-24 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
95. 2020-04-24 Procesy magazynowe klasa II TL.docx
96. 2020-04-27 Procesy magazynowe klasa II TL.docx
97. 2020-04-27 WF klasa II TL.odt
98. 2020-04-27 religia klasa II TL.doc
99. 2020-04-28 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
100. 2020-04-28 Kompetencje społeczne i zawodowe klasa II TL.docx
101. 2020-04-28 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL .pdf
102. 2020-04-28 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf
103. 2020-04-28 doradztwo klasa II TL.docx
104. 2020-04-28 j.polski klasa II TL.docx
105. 2020-04-28 j.rosyjski klasa II TL.docx
106. 2020-04-28 matematyka klasa II TL.docx
107. 2020-04-29 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
108. 2020-04-29 Historia klasa II TL.docx
109. 2020-04-29 j.angielski klasa II TL.docx
110. 2020-04-29 j.polski klasa II TL.docx
111. 2020-04-30 Magazyny dystrybucyjne klasa II TL.docx
112. 2020-04-30 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.pdf
113. 2020-04-30 j.angielski klasa II TL.docx
114. 2020-05-04 Procesy magazynowe klasa II TL.docx
115. 2020-05-04 religia klasa II TL.doc
116. 2020-05-05 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
117. 2020-05-05 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.pdf
118. 2020-05-05 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf
119. 2020-05-05 doradztwo zawodowe klasa II TL.docx
120. 2020-05-05 j.polski klasa II TL.docx
121. 2020-05-05 j.rosyjski klasa II TL.docx
122. 2020-05-05 matematyka klasa II TL.docx
123. 2020-05-06 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
124. 2020-05-06 Historia klasa II TL.docx
125. 2020-05-06 WF Test klasa II TL.odt
126. 2020-05-06 j.angielski klasa II TL.docx
127. 2020-05-06 j.polski klasa II TL.docx
128. 2020-05-07 Magazyny dystrybucyjne klasa II TL.docx
129. 2020-05-08 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
130. 2020-05-08 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.pdf
131. 2020-05-08 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf
132. 2020-05-08 Procesy magazynowe klasa II TL.docx
133. 2020-05-11 Procesy magazynowe klasa II TL.docx
134. 2020-05-11 j. rosyjski klasa II TL.docx
135. 2020-05-11 religia klasa II TL.docx
136. 2020-05-12 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
137. 2020-05-12 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.pdf
138. 2020-05-12 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf
139. 2020-05-12 j. polski klasa II TL.docx
140. 2020-05-12 matematyka klasa II TL.docx
141. 2020-05-13 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
142. 2020-05-13 j. polski klasa II TL.docx
143. 2020-05-14 Magazyny dystrybucyjne klasa II TL.docx
144. 2020-05-14 Obsługa magazynów przyprodukcyjnych klasa II TL.pdf.pdf
145. 2020-05-14 Organizacja prac magazynowych klasa II TL.pdf.pdf
146. 2020-05-15 Gospodarka magazynowa klasa II TL.docx
147. 2020-05-15 Procesy magazynowe klasa II TL.docx
148. 2020-05-15 podstawy przedsiębiorczości klasa II TL.docx
149. 2020-05-19 matematyka klasa II TL.docx
150. ANGIELSKI PODRĘCZNIK GP_2_SB_U4_U7 klasa II TL.pdf
151. ANGIELSKI ĆWICZENIA GP_2_WB_U4_U7 klasa II TL.pdf
152. EGZAMIN ZAWODOWY 50-73 klasa II TL.pdf
153. FUNKCJA KWADRATOWA klasa II TL.pdf
154. Use and Practice Unit 05 SW klasa II TL.pdf
155. Use and Practice Unit 06 SW klasa II TL.pdf
156. Use and Practice Unit 07 SW klasa II TL.pdf
157. Use and Practice Unit 08 SW klasa II TL.pdf
158. Use and Practice Unit 09 SW klasa II TL.pdf
159. Use and Practice Unit 10 SW klasa II TL.pdf
Klasa II BS
L.p. Plik
1. 2020-03-16 j. polski klasa II BS.docx
2. 2020-03-16 matematyka klasa II BS.docx
3. 2020-03-17 j. angielski klasa II BS.docx
4. 2020-03-17 religia klasa II BS.doc
5. 2020-03-20 historia klasa II BS.docx
6. 2020-03-20 wf klasa II BS.doc
7. 2020-03-24 Godzina wychowawcza klasa II BS.docx
8. 2020-03-25 GW konkurs covid19 klasa II BS.odt
9. 2020-03-26 podstawy przedsiębiorczości klasa II BS.pdf
10. 2020-03-27 WF klasa II BS.odt
11. 2020-03-30 Historia klasa II BS.docx
12. 2020-03-30 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA klasa II BS.doc
13. 2020-03-30 doradztwo klasa II BS.docx
14. 2020-03-30 j.angielski klasa II BS.docx
15. 2020-03-30 matematyka klasa II BS.docx
16. 2020-03-30 religia klasa II BS.doc
17. 2020-04-02 j.polski klasa II BS.docx
18. 2020-04-02 podstawy przedsiębiorczości klasa II BS.pdf
19. 2020-04-06 Historia klasa II BS.docx
20. 2020-04-06 WF klasa II BS.odt
21. 2020-04-06 doradztwo klasa II BS.docx
22. 2020-04-06 j. angielski klasa II BS.docx
23. 2020-04-06 matematyka klasa II BS.docx
24. 2020-04-06 religia klasa II BS.doc
25. 2020-04-08 Godzina wychowawcza klasa II BS.docx
26. 2020-04-15 Godzina wychowawcza klasa II BS.odt
27. 2020-04-16 j.polski klasa II BS.docx
28. 2020-04-16 podstawy przedsiębiorczości klasa II BS.pdf
29. 2020-04-17 WF klasa II BS.odt
30. 2020-04-20 Historia klasa II BS.docx
31. 2020-04-20 j.angielski klasa II BS.docx
32. 2020-04-20 matematyka klasa II BS.docx
33. 2020-04-20 religia klasa II BS.doc
34. 2020-04-23 j.polski klasa II BS.docx
35. 2020-04-24 Godzina wychowawcza klasa II BS.odt
36. 2020-04-27 Historia klasa II BS.docx
37. 2020-04-27 WF klasa II BS.odt
38. 2020-04-27 doradztwo klasa II BS.docx
39. 2020-04-27 matematyka klasa II BS.docx
40. 2020-04-27 religia klasa II BS.doc
41. 2020-04-28 j. angielski klasa II BS.docx
42. 2020-04-30 j.polski klasa II BS.docx
43. 2020-05-04 Historia klasa II BS.docx
44. 2020-05-04 doradztwo zawodowe klasa II BS.docx
45. 2020-05-04 j. angielski klasa II BS.docx
46. 2020-05-04 matematyka klasa II BS.docx
47. 2020-05-04 religia klasa II BS.doc
48. 2020-05-06 WF Test klasa II BS.odt
49. 2020-05-07 j.polski klasa II BS.docx
50. 2020-05-11 Historia klasa II BS.docx
51. 2020-05-11 matematyka klasa II BS.docx
52. 2020-05-11 religia klasa II BS.docx
53. 2020-05-14 j. polski klasa II BS.docx
54. 2020-05-14 podstawy przedsiębiorczości klasa II BS.docx
55. 2020-05-18 matematyka klasa II BS.docx
56. Gateway_plus_1_Unit_6_Tests_A klasa II BS.doc
57. RÓWNANIA KWADRATOWE klasa II BS.pdf
Klasa III TL
L.p. Plik
1. 2020-03-16 egzamin zawodowy klasa III TL.docx
2. 2020-03-16 geografia klasa III TL.docx
3. 2020-03-16 matematyka klasa III TL.docx
4. 2020-03-17 HiS klasa III TL.docx
5. 2020-03-17 PODRĘCZNIK J. POLSKI klasa III TL.pdf
6. 2020-03-17 j. angielski klasa III TL.docx
7. 2020-03-17 j. angielski zawodowy klasa III TL.docx
8. 2020-03-17 j. polski klasa III TL.docx
9. 2020-03-17 religia klasa III TL.doc
10. 2020-03-20 wf klasa III TL.doc
11. 2020-03-24 Godzina wychowawcza klasa III TL.docx
12. 2020-03-24 Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych klasa III TL.odt
13. 2020-03-24 Obsługa jednostek zewnętrznych klasa III TL.odt
14. 2020-03-24 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.odt
15. 2020-03-24 j.rosyjski klasa III TL.docx
16. 2020-03-25 GW konkurs covid19 klasa III TL.odt
17. 2020-03-25 j. polski klasa III TL.pdf
18. 2020-03-25 matematyka klasa III TL.docx
19. 2020-03-26 TYPY ROLNICTWA klasa III TL.docx
20. 2020-03-26 geografia klasa III TL.docx
21. 2020-03-26 j.polski klasa III TL.docx
22. 2020-03-27 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.odt
23. 2020-03-27 WF klasa III TL.odt
24. 2020-03-27 j. angielski zawodowy klasa III TL.docx
25. 2020-03-27 j.angielski klasa III TL.docx
26. 2020-03-30 Logistyka w jednostkach gospodarczych i aministracyjnych klasa III TL.odt
27. 2020-03-30 matematyka klasa III TL.docx
28. 2020-03-30 religia klasa III TL.doc
29. 2020-03-31 Historia i społeczeństwo klasa III TL.pdf
30. 2020-03-31 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
31. 2020-03-31 Usługi transportowo-spedycyjne klasa III TL.pdf
32. 2020-03-31 j. angielski klasa III TL.docx
33. 2020-04-01 Obsługa jednostek zewnętrznych klasa III TL.odt
34. 2020-04-01 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.docx
35. 2020-04-01 j.angielski zawodowy klasa III TL.docx
36. 2020-04-01 j.polski klasa III TL.docx
37. 2020-04-01 matematyka klasa III TL.docx
38. 2020-04-02 geografia klasa III TL.docx
39. 2020-04-03 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.odt
40. 2020-04-03 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
41. 2020-04-03 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA klasa III TL.doc
42. 2020-04-03 doradztwo klasa III TL.docx
43. 2020-04-03 j. angielski klasa III TL.docx
44. 2020-04-06 Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych klasa III TL.odt
45. 2020-04-06 WF klasa III TL.odt
46. 2020-04-06 matematyka klasa III TL.docx
47. 2020-04-06 religia klasa III TL.doc
48. 2020-04-07 Historia i spoleczeństwo klasa III TL.docx
49. 2020-04-07 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.odt
50. 2020-04-07 Procesy transportowo-spedycyjne klasa III TL.pdf
51. 2020-04-08 Godzina wychowawcza klasa III TL.docx
52. 2020-04-08 Obsługa jednostek zewnętrznych klasa III TL.odt
53. 2020-04-08 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.odt
54. 2020-04-08 j.angielski zawodowy klasa III TL.docx
55. 2020-04-08 j.rosyjski klasa III TL.docx
56. 2020-04-15 Godzina wychowawcza klasa III TL.odt
57. 2020-04-15 Obsługa jednostek zewnętrznych klasa III TL.odt
58. 2020-04-15 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.odt
59. 2020-04-15 j.angielski zawodowy klasa III TL.docx
60. 2020-04-15 j.rosyjski klasa III TL.docx
61. 2020-04-15 matematyka klasa III TL.docx
62. 2020-04-16 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
63. 2020-04-16 geografia klasa III TL.docx
64. 2020-04-16 j.polski klasa III TL.docx
65. 2020-04-17 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.odt
66. 2020-04-17 WF klasa III TL.odt
67. 2020-04-17 j.angielski klasa III TL.docx
68. 2020-04-20 Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych klasa III TL.docx
69. 2020-04-20 religia klasa III TL.doc
70. 2020-04-21 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
71. 2020-04-21 Usługi transportowe i spedycyjne klasa III TL.pdf
72. 2020-04-21 historia i społeczeństwo klasa III TL.docx
73. 2020-04-21 j.rosyjski klasa III TL.docx
74. 2020-04-21 matematyka klasa III TL.docx
75. 2020-04-22 Obsługa jednostek zewnętrznych klasa III TL.docx
76. 2020-04-22 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.docx
77. 2020-04-22 j. angielski zawodowy klasa III TL.docx
78. 2020-04-23 Geografia klasa III TL.docx
79. 2020-04-23 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
80. 2020-04-23 Usługi transportowo spedycyjne klasa III TL.pdf
81. 2020-04-23 j.polski klasa III TL.docx
82. 2020-04-24 Godzina wychowawcza klasa III TL.odt
83. 2020-04-24 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.docx
84. 2020-04-24 j. angielski klasa III TL.docx
85. 2020-04-27 Logistyka w jednostkach gospodarczych i aministarcyjnych klasa III TL.docx
86. 2020-04-27 WF klasa III TL.odt
87. 2020-04-27 matematyka klasa III TL.docx
88. 2020-04-27 religia klasa III TL.doc
89. 2020-04-28 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
90. 2020-04-28 Usługi transportowo-spedycyjne klasa III TL.pdf
91. 2020-04-28 historia i społeczeństwo klasa III TL.docx
92. 2020-04-29 Obsluga jednostek zewnętrznych klasa III TL.docx
93. 2020-04-29 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.docx
94. 2020-04-29 j.angielski klasa III TL.docx
95. 2020-04-29 j.rosyjski klasa III TL.docx
96. 2020-04-30 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
97. 2020-04-30 Usługi transportowo spedycyjne klasa III TL.pdf
98. 2020-04-30 j.polski klasa III TL.docx
99. 2020-05-04 Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych klasa III TL.docx
100. 2020-05-04 historia i społeczeństwo klasa III TL.docx
101. 2020-05-04 matematyka klasa III TL.docx
102. 2020-05-04 religia klasa III TL.doc
103. 2020-05-05 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
104. 2020-05-05 Usługi transportowo spedycyjne klasa III TL.pdf
105. 2020-05-06 Obsługa jednostek zewnętrznych klasa III TL.docx
106. 2020-05-06 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.docx
107. 2020-05-06 WF Test klasa III TL.odt
108. 2020-05-06 j. angielski zawodowy klasa III TL.docx
109. 2020-05-06 j.rosyjski klasa III TL.docx
110. 2020-05-07 j.polski klasa III TL.docx
111. 2020-05-08 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.docx
112. 2020-05-08 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
113. 2020-05-08 Usługi transportowo spedycyjne klasa III TL.pdf
114. 2020-05-08 doradztwo zawodowe klasa III TL.docx
115. 2020-05-08 j. angielski klasa III TL.docx
116. 2020-05-11 Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych klasa III TL.docx
117. 2020-05-11 historia i społeczeństwo klasa III TL.docx
118. 2020-05-11 matematyka klasa III TL.docx
119. 2020-05-11 religia klasa III TL.docx
120. 2020-05-12 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf
121. 2020-05-12 Usługi transportowo spedycyjne klasa III TL.pdf
122. 2020-05-13 Obsługa jednostek zewnętrznych klasa III TL.docx
123. 2020-05-13 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.docx
124. 2020-05-13 j. angielski zawodowy klasa III TL.docx
125. 2020-05-13 j. rosyjski klasa III TL.docx
126. 2020-05-14 Procesy transportowe w logistyce klasa III TL.pdf.pdf
127. 2020-05-14 Usługi transportowo spedycyjne klasa III TL.pdf.pdf
128. 2020-05-14 godzina wychowawcza klasa III TL.docx
129. 2020-05-15 Planowanie przepływów zasobów i informacji klasa III TL.docx
130. 2020-05-18 matematyka klasa III TL.docx
131. CIĄG ARYTMETYCZNY klasa III TL.pdf
132. EGZAMIN ZAWODOWY 108-127 klasa III TL.pdf
Klasa III BS
L.p. Plik
1. 2020-03-16 j. polski klasa III BS.docx
2. 2020-03-16 matematyka klasa III BS.docx
3. 2020-03-17 WOS klasa III BS.docx
4. 2020-03-17 j. angielski klasa III BS.docx
5. 2020-03-17 religia klasa III BS.doc
6. 2020-03-20 wf klasa III BS.doc
7. 2020-03-24 Godzina wychowawcza klasa III BS.docx
8. 2020-03-25 GW konkurs covid19 klasa III BS.odt
9. 2020-03-26 język angielski klasa III BS.docx
10. 2020-03-26 matematyka klasa III BS.docx
11. 2020-03-27 WF klasa III BS.odt
12. 2020-03-30 matematyka klasa III BS.docx
13. 2020-03-30 religia klasa III BS.doc
14. 2020-04-02 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA klasa III BS.doc
15. 2020-04-02 doradztwo klasa III BS.docx
16. 2020-04-02 j. angielski klasa III BS.docx
17. 2020-04-02 j.polski klasa III BS.docx
18. 2020-04-06 WF klasa III BS.odt
19. 2020-04-06 matematyka klasa III BS.docx
20. 2020-04-06 religia klasa III BS.doc
21. 2020-04-08 Godzina wychowawcza klasa III BS.docx
22. 2020-04-15 Godzina wychowawcza klasa III BS.odt
23. 2020-04-16 j.angielski klasa III BS.docx
24. 2020-04-16 j.polski klasa III BS.docx
25. 2020-04-16 matematyka klasa III BS.docx
26. 2020-04-17 WF klasa III BS.odt
27. 2020-04-20 Wiedza o społeczeństwie klasa III BS.docx
28. 2020-04-20 matematyka klasa III BS.docx
29. 2020-04-20 religia klasa III BS.doc
30. 2020-04-23 j. angielski klasa III BS.docx
31. 2020-04-23 j.polski klasa III BS.docx
32. 2020-04-23 matematyka klasa III BS.docx
33. 2020-04-24 Godzina wychowawcza klasa III BS.odt
34. 2020-04-27 WF klasa III BS.odt
35. 2020-04-27 matematyka klasa III BS.docx
36. 2020-04-27 religia klasa III BS.doc
37. 2020-04-30 doradztwo klasa III BS.docx
38. 2020-04-30 j. angielski klasa III BS.docx
39. 2020-04-30 j.polski klasa III BS.docx
40. 2020-05-04 matematyka klasa III BS.docx
41. 2020-05-04 religia klasa III BS.doc
42. 2020-05-04 wiedza o społeczeństwie klasa III BS.doc
43. 2020-05-06 WF Test klasa III BS.odt
44. 2020-05-07 doradztwo zawodowe klasa III BS.docx
45. 2020-05-07 j. angielski klasa III BS.docx
46. 2020-05-07 j.polski klasa III BS.docx
47. 2020-05-11 matematyka klasa III BS.docx
48. 2020-05-11 religia klasa III BS.docx
49. 2020-05-11 wiedza o społeczeństwie klasa III BS.docx
50. 2020-05-14 godzina wychowawcza klasa III BS.docx
51. 2020-05-14 j. polski klasa III BS.docx
52. 2020-05-18 matematyka klasa III BS.docx
53. ANGIELSKI PODRĘCZNIK GP_2_SB_U4_U7 klasa III BS.pdf
54. GRANIASTOSŁUPY klasa III BS.pdf
Klasa IV
L.p. Plik
1. 2020-03-16 geografia klasa IV.docx
2. 2020-03-16 matematyka klasa IV.docx
3. 2020-03-17 HiS klasa IV.docx
4. 2020-03-17 j. angielski klasa IV.docx
5. 2020-03-17 j. angielski zawodowy klasa IV TL.docx
6. 2020-03-17 j. angielski zawodowy klasa IV TR.docx
7. 2020-03-17 j. polski klasa IV.docx
8. 2020-03-17 religia klasa IV.doc
9. 2020-03-19 j. polski klasa IV.pdf
10. 2020-03-20 j. polski klasa IV TL.docx
11. 2020-03-20 j. polski klasa IV.docx
12. 2020-03-20 wf klasa IV.doc
13. 2020-03-23 j.polski klasa IV.docx
14. 2020-03-24 Godzina wychowawcza klasa IV.docx
15. 2020-03-24 j.polski klasa IV.docx
16. 2020-03-24 j.rosyjski klasa IV.docx
17. 2020-03-25 GW konkurs covid19 klasa IV.odt
18. 2020-03-25 j. angielski klasa IV.docx
19. 2020-03-25 matematyka klasa IV.docx
20. 2020-03-26 angielski klasa IV.docx
21. 2020-03-26 geografia klasa IV TL.docx
22. 2020-03-26 j.polski MATURA klasa IV.docx
23. 2020-03-27 WF klasa IV.odt
24. 2020-03-27 j.angielski zawodowy klasa IV TR.docx
25. 2020-03-27 matematyka klasa IV.docx
26. 2020-03-30 Historia i społeczeństwo klasa IV.pdf
27. 2020-03-30 geografia klasa IV.docx
28. 2020-03-30 j.angielski klasa IV.docx
29. 2020-03-30 religia klasa IV.doc
30. 2020-04-01 j. angielski zawodowy klasa IVTL.docx
31. 2020-04-01 j.angielski klasa IV.docx
32. 2020-04-01 j.polski - osoby nie zdające matury klasa IV.docx
33. 2020-04-01 matematyka klasa IV.docx
34. 2020-04-02 geografia klasa IV.docx
35. 2020-04-03 doradztwo klasa IV.docx
36. 2020-04-03 j. angielski zawodowy klasa IV TR.docx
37. 2020-04-03 matematyka dla niepiszących matury próbnej klasa IV.docx
38. 2020-04-06 Geografia klasa IV.docx
39. 2020-04-06 WF klasa IV.odt
40. 2020-04-06 j.angielski klasa IV.docx
41. 2020-04-06 j.polski MATURA klasa IV.docx
42. 2020-04-06 matematyka klasa IV.docx
43. 2020-04-06 religia klasa IV.doc
44. 2020-04-07 j.rosyjski klasa IV.docx
45. 2020-04-08 Godzina wychowawcza klasa IV.docx
46. 2020-04-08 j.angielski zawodowy klasa IV TL.docx
47. 2020-04-15 Godzina wychowawcza klasa IV.odt
48. 2020-04-15 matematyka klasa IV.docx
49. 2020-04-16 geografia klasa IV.docx
50. 2020-04-16 j.angielski klasa IV.docx
51. 2020-04-16 j.polski klasa IV.docx
52. 2020-04-17 WF klasa IV.odt
53. 2020-04-17 matematyka klasa IV.docx
54. 2020-04-20 angielski klasa IV.docx
55. 2020-04-20 j. angielski zawodowy klasa IV.docx
56. 2020-04-20 j.polski klasa IV.docx
57. 2020-04-20 j.rosyjski klasa IV.docx
58. 2020-04-20 matematyka klasa IV.docx
59. 2020-04-20 religia klasa IV.doc
60. 2020-04-22 j. angielski zawodowy klasa IV TL.docx
61. 2020-04-22 matematyka klasa IV.docx
62. 2020-04-23 Geografia klasa IV.docx
63. 2020-04-23 j.angielski klasa IV.docx
64. 2020-04-23 j.polski klasa IV.docx
65. 30-03-2020 j.polski MATURA klasa IV.docx
66. ARKUSZ_JEZYK_POLSKI_PP_M_STYCZEN_2019 klasa IV.pdf
67. Matura_z_angielskiego_ex klasa IV.pdf
68. Use and Practice Unit 05 SW klasa IV.pdf
69. Use and Practice Unit 06 SW klasa IV.pdf
70. Use and Practice Unit 07 SW klasa IV.pdf
71. Use and Practice Unit 08 SW klasa IV.pdf
72. Use and Practice Unit 09 SW klasa IV.pdf
73. Use and Practice Unit 10 SW klasa IV.pdf

U W A G A ! ! !

Rozwiązania zadań z poszczególnych przedmiotów należy wysyłać na przypisane im adresy mailowe !!!
Zwróćcie uwagę, że Wasi nauczyciele mają różne adresy. Wysyłajcie odpowiedzi do swoich nauczycieli !!!
Kopiując adres z tabelki, usuńcie spacje przed i za znakiem @ - w adresie mailowym nie ma spacji!!!

Przedmiot Nauczyciel Klasy Adres
język polski Eliza Konopińska Ib, III TL, IV TL, IV TR polski1 @ zsnpiechcin.pl
język polski Joanna Wojtysiak Ia, Ic, Id, II TL, II BS, III BS polski2 @ zsnpiechcin.pl
język polski Hanna Grobelska LO dla Dorosłych polski3 @ zsnpiechcin.pl
matematyka Joanna Gapińska Id, II TL, II BS, III TL, III BS, IV TL, IV TR matematyka1 @ zsnpiechcin.pl
matematyka Donata Przybylińska Ia, Ib, Ic, LO dla Dorosłych matematyka2 @ zsnpiechcin.pl
fizyka   Ia, Ib, Id fizyka @ zsnpiechcin.pl
edukacja dla bezpieczeństwa   Ia, Ib, Ic, Id edb @ zsnpiechcin.pl
język angielski Karina Dworczak Ia, Ib, Ic, Id, II BS, III TL, III BS angielski1 @ zsnpiechcin.pl
język angielski Agnieszka Wojtysiak II TL, IV TL, IV TR angielski2 @ zsnpiechcin.pl
język angielski Alicja Huszcza LO dla Dorosłych angielski3 @ zsnpiechcin.pl
język angielski zawodowy   Ia, Ib, III TL, IV TL, IV TR angielski1 @ zsnpiechcin.pl
język rosyjski   Ia, Ib, II TL, III TL, IV TL, IV TR rosyjski @ zsnpiechcin.pl
biologia   Ia, Ib, Ic, Id biologia @ zsnpiechcin.pl
geografia   Ia, Ib, Ic, Id, II TL, III TL, IV TL, IV TR geografia @ zsnpiechcin.pl
wiedza o kulturze   Ib wok @ zsnpiechcin.pl
wiedza o społeczeństwie   III BS wos @ zsnpiechcin.pl
historia i społeczeństwo   III TL, IV TL, IV TR his @ zsnpiechcin.pl
wychowanie do życia w rodzinie   Ia, Ib, Ic, Id wdzr @ zsnpiechcin.pl
historia   Ia, Ib, Ic, Id, II TL, II BS historia @ zsnpiechcin.pl
religia   Ia, Ib, Ic, Id, II TL, II BS, III TL, III BS, IV TL, IV TR religia @ zsnpiechcin.pl
bezpieczeństwo i higiena pracy Piotr Dutkiewicz Ia, Ib, II TL, Szkoła Policealna bhp @ zsnpiechcin.pl
chemia   Ia, Ib, Id chemia @ zsnpiechcin.pl
logistyka Piotr Bączkowski II TL, III TL logistyka1 @ zsnpiechcin.pl
logistyka Jolanta Semrau-Fac Ia, Ib logistyka2 @ zsnpiechcin.pl
logistyka Katarzyna Fijałkowska Ia, Ib, II TL logistyka3 @ zsnpiechcin.pl
informatyka   Ia, Ib, Ic, Id informatyka @ zsnpiechcin.pl
podstawy przedsiębiorczości   Ib, II TL, II BS pp @ zsnpiechcin.pl
doradztwo zawodowe   Ia, Ib, II TL, II BS, II TL, III BS, IV TL, IV TR doradztwo @ zsnpiechcin.pl
zawodowe - klasy patronackie   Ic, Id - klasy patronackie zawodowe1 @ zsnpiechcin.pl
pedagog szkolny   Ia, Ib, Ic, Id, II TL, II BS, III TL, III BS, IV TL, IV TR pedagog @ zsnpiechcin.pl
zajęcia zaoczne: historia i podstawy przedsiębiorczości Kornel Pawłowski LO dla Dorosłych, Szkoła Policealna zaoczni1 @ zsnpiechcin.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji. Akceptuję