Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zasady funkcjonowania szkoły

Zespół Szkół Niepublicznych w Piechcinie funkcjonuje we wszystkie dni robocze, z wyłączeniem dodatkowych dni wolnych, ustanowionych zarządzeniem Dyrektora Szkoły, oraz okresów ferii i wakacji, ustalonych rozporządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku, zgodnie z ustalonym planem, nie wcześniej niż od godziny 7:15 i nie później niż do godziny 16:45.

Sekretariat szkoły pracuje w godzinach od 7:30 do 14:30. Udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy do rozstrzygnięcia kierowane są w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły.

Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W przypadku braku umówienia wizyty, interesanci są przyjmowani, o ile nie koliduje to z innymi zaplanowanymi zadaniami.

Prezes Zarządu Pałuckiego Stowarzyszenia "Przyszłość", organu prowadzącego szkołę, przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W przypadku braku umówienia wizyty, interesanci są przyjmowani, o ile nie koliduje to z innymi zaplanowanymi zadaniami.

Sprawy do organów szkoły można wnosić osobiście lub telefonicznie, albo na piśmie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Dane teleadresowe szkoły zostały wskazane w zakładce Dane szkoły.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu, a jeśli wymagają udzielenia odpowiedzi, to przekazywana jest ona w sposób wskazany przez interesanta.

O stanie sprawy można dowiadywać się osobiście lub drogą elektroniczną/telefoniczną, z wykorzystaniem danych określonych w piśmie rozpoczynającym sprawę.

Organa szkoły zastrzegają sobie możliwość załatwienia sprawy w późniejszym terminie, uzgodnionym z interesantem, jeśli wniesienie sprawy nastąpiło w okresie zwiększonej liczby obowiązków, np. podczas sesji egzaminów zawodowych lub maturalnych.

Podpisał: Renata Koszczewska-Smutek

Dokument z dnia: 01-09-2022

Opublikował: Renata Koszczewska-Smutek

Data publikacji: 01-09-2022

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji. Akceptuję