Archiwum

Archiwum wiadomości

14 wiadomości z roku 2021

20 grudnia wraca nauka zdalna

20 grudnia wraca nauka zdalna

20 grudnia wraca nauka zdalna

Od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkołach będą odbywały się w formie zdalnej. Minister Edukacji i Nauki w dniu 13 grudnia br. podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W wielkim skrócie:

  • Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
  • Za zgodą dyrektora szkoły, uczniowie, którzy biorą udział w konkursach, olimpiadach i turniejach, mogą uczestniczyć w tych zawodach wiedzy po spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.
  • Dla uczniów, którzy przystępują do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
  • Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (kursy zawodowe) będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  • Zajęcia nauczania indywidualnego będą odbywać się w formie zdalnej.

Pani Dyrektor wydała zarządzenie regulujące zasady nauczania zdalnego w naszej szkole. Rodzice i uczniowie mogą się z nim zapoznać w dzienniku elektronicznym.

Czwarte wielkie pieczenie pierników!

Czwarte wielkie pieczenie pierników!

Czwarte wielkie pieczenie pierników!

Tradycją w naszej szkole stało się wspólne pieczenie pierników. Gromadzimy się licznie o poranku w pierwszą sobotę grudnia, by wziąć udział w akcji charytatywnej na rzecz osób potrzebujących i dzieci.

W tym roku po 9 godzinach wspólnego wysiłku ustanowiliśmy nowy rekord - 3577 kolorowych pierniczków!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom, którzy przez cały dzień pracowali na ten wynik. Dziękujemy za wszystkie dary, które przywieźliście ze sobą, a przede wszystkim za Wasze uśmiechy i czas spędzony RAZEM!

Bo razem możemy więcej! Do zobaczenia już za rok, w pierwszą sobotę grudnia!

Więcej zdjęć z tego wydarzenia można obejrzeć na naszym profilu Facebook.

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci!

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci!

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci!

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy akcję "Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci", podczas której zebraliśmy niemal 3800 kg zużytych urządzeń napędzanych energią elektryczną! Do ich wywiezienia potrzebne było 9 europalet.

Bardzo serdecznie dziękujemy Miastu i Gminie Barcin, Cementowni "Kujawy", firmom Parem i Tamax-Bis, a także wszystkim mieszkańcom, którzy dzięki naszej akcji pozbyli się elektrośmieci, a jednocześnie pomogli nam uzyskać tak wysoki wynik.

Przełoży się on na nowy sprzęt sportowy i materiały biurowe dla naszej szkoły. Dziękujemy!!!

Więcej zdjęć z wywózki elektrośmieci można obejrzeć na naszym profilu Facebook.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Waszego święta dla każdego z osobna i wszystkich razem przesyłam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

Dziękuję za trwanie przy mnie, za odmienne zdania i poglądy, za niezliczone pokłady wsparcia i słowa otuchy, za każde "dzień dobry" i "hejo".

Szkoła to nie budynek, to ludzie i to Wy ją tworzycie ze swoimi marzeniami, planami, sukcesami i porażkami.

To Wy każdego dnia pokazujecie, że praca to nie przykry obowiązek, lecz satysfakcja z tego co robicie.

Bez Was nie byłoby tego miejsca.

Tylko pasjonaci potrafią wykonywać ten najbardziej niedoceniany zawód, a Wy nimi jesteście!!!

Życzę, abyście nigdy nie czytali i nie słyszeli pod swoim adresem przykrych słów. Byście słyszeli "dzień dobry" z ust wielu. To z Wami działam tak wiele, każdego dnia zmieniając oblicze naszej szkoły.

Życzę zdrowia, abyście każdego dnia mieli siły na nowe wyzwania. Samych pogodnych dni, uśmiechu pomimo trosk dnia codziennego, wytrwałości, stawiania kolejnych wyzwań i konsekwencji w ich realizacji, spokoju oraz ludzkiej życzliwości.

Dziękuję, że jesteście.
Dyrektor

Zebrania z rodzicami - 9 września, 16:30

Zebrania z rodzicami - 9 września, 16:30

Zebrania z rodzicami - 9 września, 16:30

Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się 9 września (czwartek) o godzinie 16:30.

Poruszymy wiele ważnych tematów, więc bardzo prosimy o liczne przybycie.

W szczególności liczymy na obecność rodziców uczniów klas pierwszych, aby uzupełnić wymaganą dokumentację szkolną. Jednak jednym z najważniejszych punktów tych spotkań będzie wybór trójek klasowych i Rady Rodziców. Nasza szkoła stawia na dobrą i owocną współpracę z rodzicami, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa.

Przypominamy o ubezpieczeniu Państwa dzieci.
Dla wszystkich uczniów szkoły branżowej I stopnia oraz uczniów klas III technikum jest ono obowiązkowe, ale zalecamy, aby objąć ubezpieczeniem również pozostałych uczniów. Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Wzorem lat ubiegłych szkoła zawiera umowę ubezpieczenia grupowego dla uczniów. Spośród wielu ofert wybraliśmy ubezpieczenie w firmie bezpieczny.pl (Generali). Kosztuje ono 49 złotych za cały rok szkolny, a w zamian otrzymujemy ubezpieczenie na wypadek:

  • śmierci na sumę 24.000 złotych,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 15.000 zł.
Ponadto polisa zawiera ubezpieczenia pobytu w szpitalu w wyniku wypadku, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu z powodu choroby i COVID-19 (w tym dodatkowe świadczenie za pobyt na OIOM), ugryzienie przez kleszcza, wyczynowe uprawianie sportu, śmierć rodzica, pomoc psychologa i zwrot kosztów wycieczki szkolnej. Szczegóły dotyczące warunków ubezpieczenia zawarte są w załączonej karcie informacyjnej.

Do ubezpieczenia będzie można przystąpić wpłacając składkę podczas spotkania z rodzicami.

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby ubezpieczyć swoje dziecko na wyższe kwoty, przygotowaliśmy linki z kodem szkoły (05372) do szerszej oferty bezpieczny.pl. Można tam również ubezpieczyć w ramach jednej polisy pozostałe Państwa dzieci:

Dzięki linkom z kodem naszej szkoły otrzymamy od towarzystwa ubezpieczeniowego darowiznę na rzecz Rady Rodziców. Zachęcamy Państwa, aby polecać je również swoim znajomym, którzy planują zakup ubezpieczenia dla swoich dzieci, dzięki czemu kwota darowizny będzie wyższa.

Wykaz sal spotkań będzie wywieszony w gablocie informacyjnej w dniu zebrań.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Ten dzień zbliża się już naprawdę wielkimi krokami.

W środę, 1 września, rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/22.

Na uroczyste otwarcie zapraszamy całą społeczność szkolną o godzinie 13:00.

Szczególnie serdecznie zapraszamy uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną swoją przygodę w technikum i w szkole branżowej, a zwłaszcza uczniów nowych klas patronackich, utworzonych we współpracy z firmami Elgra z Inowrocławia i Noteć z Pakości, których przedstawiciele również zaszczycą nas swoją obecnością.

Wykazy podręczników

Wykazy podręczników

Wykazy podręczników

Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zostało jeszcze 6 tygodni.

Choć wakacje wciąż trwają, warto już pomyśleć o zakupie książek.

Publikujemy wykazy podręczników, z których będziecie korzystać w nowym roku szkolnym:

Podręczniki do przedmiotów zawodowych w klasach patronackich (pierwszych i trzecich) szkoły branżowej zostaną podane przez nauczycieli w trakcie roku szkolnego.

Listy kandydatów do szkoły

Listy kandydatów do szkoły

Listy kandydatów do szkoły

W maju rozpoczął się nabór do pierwszych klas na rok szkolny 2021/2022.

Dziś ogłaszamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół dla młodzieży.

Listy są dostępne na stronie internetowej szkoły:

Przypominamy, że wniosek kandydatów zakwalifikowanych należy uzupełnić o oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminów do 30 lipca 2021 roku. W najkrótszym możliwym terminie należy również dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Kandydaci niezakwalifikowani mogą złożyć na piśmie odwołanie do Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia niniejszej listy, to jest do 29 lipca 2021 roku.

Nasze szkoły posiadają jeszcze wolne miejsca. Chętnych do podjęcia nauki zapraszamy na stronę poświęconą rekrutacji.

Wracamy do szkoły !!!

Wracamy do szkoły !!!

Wracamy do szkoły !!!

WAŻNA WIADOMOŚĆ !

W związku z powrotem do nauczania stacjonarnego prosimy wszystkich uczniów, którzy wypożyczyli szkolne zestawy komputerowe lub tablety, o ich zwrot do szkoły w następujących terminach:

  • czwartek, 27 maja - uczniowie Szkoły Branżowej
  • piątek, 28 maja - uczniowie Technikum Zawodowego

Prosimy, byście nie zapomnieli o akcesoriach, które były dołączone do komputerów i tabletów. Przed zwrotem naładujcie baterie w tabletach i klawiaturach oraz w laptopach, żeby były gotowe do użycia na lekcjach.

Od poniedziałku, 31 maja, będziecie korzystać z nich już w szkole.

WRACAMY DO SZKOŁY !!! Sprzęt komputerowy też.

Nabór 2021 rozpoczęty!

Nabór 2021 rozpoczęty!

Nabór 2021 rozpoczęty!

17 maja, punktualnie o północy, rozpoczął się nabór do pierwszych klas na rok szkolny 2021/2022.

Kandydaci mogą już składać wnioski o przyjęcie do szkoły za pomocą formularza elektronicznego na stronie internetowej szkoły: REKRUTACJA > Wniosek elektroniczny.

Przypominamy, że wniosek należy wypełnić wspólnie z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych, a szczegółowe informacje na temat klas pierwszych i harmonogramu rekrutacji są dostępne na stronie internetowej szkoły: REKRUTACJA > Nabór 2021/2022.

Zmiany w planie lekcji

Zmiany w planie lekcji

Zmiany w planie lekcji

Przypominamy, że od piątku, 7 maja, obowiązuje nowy plan lekcji.

Możecie się z nim zapoznać w dzienniku elektronicznym, a także na stronie internetowej szkoły i profilu Facebook.

https://www.zsnpiechcin.pl/lekcje/
https://www.facebook.com/zsn.piechcin/posts/3829574247155371

Wypożycz tablet!

Wypożycz tablet!

Wypożycz tablet!

Istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły takiego oto zestawu (tablet + etui z klawiaturą + akcesoria) przez tych z Was, którzy chcieliby uczyć się na własnym sprzęcie.

Chętni proszeni są o zgłaszanie się poprzez wysłanie odpowiedzi na wiadomość od administratora, którą już za chwilę znajdziecie w swoich szkolnych skrzynkach.

Zgłoszenia skończymy przyjmować w środę, a już w piątek zestawy powinny być gotowe do odbioru w sekretariacie szkoły.

Ilość tabletów jest ograniczona, więc nie zwlekajcie z pisaniem do naszego Admina.

Umowa patronacka z firmą ELGRA podpisana!

Umowa patronacka z firmą ELGRA podpisana!

Umowa patronacka z firmą ELGRA podpisana!

Z prawdziwą przyjemnością i nieukrywaną radością informujemy, że podpisaliśmy dziś kolejną, trzecią już umowę patronacką!

W 2018 rozpoczęliśmy z Lafarge Cement S.A., a w szczególności z wchodzącą w skład grupy Cementownią Kujawy, proces odbudowy szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Od dziś będziemy działać wspólnie, by utworzyć drugą już klasę patronacką pod auspicjami Lafarge, której uczniowie będą zdobywać fach w firmie Elgra Engineering Sp. z o.o. Sp. k. z Inowrocławia.

Od września piętnaścioro uczniów będzie mogło podjąć w naszej Szkole Branżowej I Stopnia naukę w zawodzie automatyk. Ten zawód, łączący w sobie kompetencje z zakresu elektryki, mechaniki, hydrauliki, pneumatyki oraz programowania, został wpisany przez MEN na listę 24 zawodów kluczowych dla rozwoju kraju.

Firma Elgra to nie tylko sprawdzony partner Lafarge, ale również dostawca rozwiązań przemysłowych dla wielu innych firm w Polsce i Europie. Portfolio zrealizowanych projektów jest tak różnorodne, że w tej pracy naprawdę trudno się nudzić. Dlatego niezmiernie cieszy nas, że będziemy mogli zaproponować naszym uczniom naukę w tak interesującym i przyszłościowym zawodzie.

Zmiany w planie lekcji

Zmiany w planie lekcji

Zmiany w planie lekcji

Przypominamy, że od poniedziałku, 25 stycznia, obowiązuje nowy plan lekcji.

Możecie się z nim zapoznać w dzienniku elektronicznym, a wkrótce zostanie również umieszczony na stronie internetowej szkoły.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji. Akceptuję